เจ.อิ่มบุญ

บทความ

เทพเจ้าแปดเซียน

20-02-2560 16:27:54น.
เทพเจ้าแปดเซียน

โป๊ยเซียน คือ ปาเซียน หมายถึงเซียนแปดองค์ตามความเชื่อในลัทธิเต๋า เป็น 8 เทพแถวหน้าที่ได้รับนับถืออย่างกว้างขวางมาช้านาน
โดยทั่วไปมักเห็นภาพวาดทั้งแปดอยู่เป็นกลุ่ม บ้างเป็นภาพนั่งเรือไปงานเลี้ยงทวยเทพและเซียนของพระนางซีอ๋อง

เทพเจ้าแปดเซียน ได้แก่

1.เทพเจ้า ลื่อทงปิน เทพเจ้าแห่งการค้าขายและทำธุรกิจ

2.เทพเจ้า ทิก๋วยลี้   เทพแห่งยารักษโรคและสุขภาพดี

3. เทพเจ้า เช่าก๊กกู่  เทพแห่งยศฐา บรรดาศักดิ์ ความมั่นคง

4.เทพเจ้า น่าไช้หัว เทพแห่งดอกไม้ ความอุดมสมบูรณ์ มั่งคั่ง

5.เทพเจ้า ฮั่นจงหลี เทพแห่งโชคลาภ บุญวาสนา

6.เทพเจ้า เจียงกั่วเล้า เทพแห่งสุขภาพดี อายุยืน

7.เทพเจ้า ฮั่นเซียงจื้อ เทพแห่งการหยั่งรู้และพยากรณ์

8.เทพเจ้า ฮ่งเซียนไกว เทพเจ้าแห่งความดี และกตัญญู


สนใจ บูชา เทพเจ้าแปดเซียน click ได้เลยคะ