เจ.อิ่มบุญ

อาหารเสริมเด็กอ่อน,สมุนไพรคุณแม่

สำหรับน้องอายุ 6 เดือนขึ้นไป จำเป็นต้องได้รับอาหารเสริมเพื่อสร้างกล้ามเนื้อในการเจริญเติบโตของร่างกายและรองรับกิจกรรมที่น้องจะได้เรียนรู้มากขึ้น การเตรียมอาหารเสริมเป็นความจำเป็นหนึ่งของคุณแม่

ในวันที่คุณแม่อาจมีเวลาจำกัด อาหารกึ่งสำเร็จรูปอาจช่วยใ้ห้คุณแม่คลายความกังวลได้ ทั้งในแง่ของสารอาหารที่น้องจะได้รับ ความง่ายและสะดวกในการเตรียมอาหารเสริมเอง หรือให้ญาติพี่น้อง หรือพี่เลี้ยง ช่วยจัดเตรียมให้

นอกจากนั้นอาหารเสริมข้าวกล้องงอกบดผสมผักและผลไม้ต่างๆ

ยังเป็นอาหารทางเลือกสำหรับน้องบางคนที่แพ้นมวัวด้วยคะ

แสดง 1-8 จาก 8 รายการ